ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH NOWSHIP

Điều Kiện Vận Chuyển này cấu thành một thỏa thuận mang tính pháp lý giữa Người Dùng và Công Ty cổ phần Gofast, một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313714570 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM. Dịch vụ vận chuyển, giao nhận hàng hóa Nowship (Sau đây gọi là “Nowship”) là một sản phẩm của Công ty.

Trước khi đăng ký và sử dụng dịch vụ Nowship, Khách hàng có trách nhiệm đọc kỹ các điều khoản, quy định nêu tại Điều Kiện Vận Chuyển này. Việc sử dụng dịch vụ Nowship đồng nghĩa với việc Khách hàng đồng ý và chấp thuận tuân thủ theo các điều kiện và điều khoản của Công ty nêu tại Điều Kiện Vận Chuyển này.

Điều khoản sử dụng
Nowship bảo lưu quyền điều chỉnh, thay thế, sửa đổi và bổ sung Điều Kiện Vận Chuyển hoặc bất kỳ chính sách nào trong Điều Kiện Vận Chuyển này tại bất kỳ thời điểm nào khi xét thấy phù hợp với quy định của pháp luật. Các điều chỉnh, thay thế, sửa đổi và bổ sung của Điều Kiện Vận Chuyển hoặc các chính sách được quy định trong Điều Kiện Sử Dụng sẽ có hiệu lực ngay khi được đă ng trên Now.vn hoặc ứng dụng NOW.
Giới hạn kích thước, khối lượng chuyến đi (áp dụng cho mỗi đơn hàng) được quy định cụ thể như sau:
Trọng lượng mỗi chuyến đi không quá 20 kg; và kích thước 3 chiều không quá 40 x 40 x 40 (cm).
Thời gian thực hiện Dịch Vụ: từ 8h-18g từ thứ 2 đến Chủ nhật hàng tuần, trừ các ngày lễ, tết theo quy định của nhà nước (Thời gian này có thể thay đổi linh hoạt)
Điều kiện tham gia giao dịch
Để có thể tạo đơn hàng trên Nowship, Khách Hàng cần tải ứng dụng Now.vn và đăng ký tài khoản bằng cách cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại di động. Sau khi hoàn tất việc cung cấp thông tin, Now sẽ cung cấp cho Khách Hàng một tài khoản cá nhân để Khách Hàng có thể truy cập và quản lý quá trình giao dịch của mình (“Tài Khoản”).
Khách hàng cam kết là Chủ sở hữu hoặc là đại diện ủy quyền của Chủ sở hữu đối với Hàng Hóa, có thẩm quyền đưa ra chấp nhận và đang chấp nhận những Điều Kiện Vận Chuyển này với tư cách là đại diện và thay mặt cho Chủ sở hữu của Hàng hóa. Nowship sẽ không giải quyết các khiếu nại của Khách Hàng trong trường hợp Khách Hàng khai không đúng các thông tin mà ứng Dụng của Nowship yêu cầu khi đăng ký.
Hợp Đồng Dịch Vụ giữa Các Bên
Hợp đồng Dịch Vụ giữa Nowship và Khách Hàng được thiết lập khi Khách Hàng tạo Tài Khoản trên Ứng Dụng của Now;
Hợp đồng Dịch Vụ giữa Khách Hàng và Nowship được khởi tạo thông qua việc Khách Hàng tạo yêu cầu cung cấp Dịch Vụ trên Ứng Dụng của Now (“Yêu Cầu”) và được xem là đã ký kết ngay khi Khách Hàng nhận được phản hồi chấp nhận từ Nowship.
Quy định về những hàng hóa bị cấm/hạn chế vận chuyển
Bằng việc chấp thuận các Điều Khoản Sử Dụng này, Khách Hàng đã hiểu rằng sẽ không vận chuyển các hàng hóa bị cấm và hạn chế lưu thông theo quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn các loại hàng hóa sau:
Các Hàng Hóa bị cấm vận chuyển:

Các Hàng Hóa Nowship không nhận vận chuyển:

Quyền của khách hàng:

Trách nhiệm của khách hàng:

Cước phí Dịch Vụ và thanh toán:

Xử lý khiếu nại:
Thời hiệu khiếu nại được quy định như sau:
Trường hợp Bất khả kháng:

Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện từng bước như sau:

Nội dung bồi thường Mức đền bù cho khách Hàng Mức tối đa Lưu ý
Hàng hóa mất/ hư hỏng có hóa đơn GTGT 70% giá trị hóa đơn bán ra hoặc 100% giá trị hóa đơn mua vào 3.000.000 VNĐ Hóa đơn được nêu là hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng do cơ quan thuế thông qua
Hàng hóa mất/ hư hỏng không có hóa đơn GTGT 04 lần cước phí đã sử dụng Biên lai cước phí vận chuyển

Vui lòng tìm hiểu thêm thông tin về Nowship tại: https://tinyurl.com/y756huxa